9 תשובות
שואל השאלה:
לא נכון! אז מה יופיע לי בתעודה? מה זה ציון הפנימי אז?
שואל השאלה:
אל תגיד דברים שאתה לא מבין כי המגן זה לא זה, במגן של הבגרות הזאת קיבלתי 88
נוו תכתבי את כל הציונים אני אגיד לך מה הסופי
שואל השאלה:
קיץ תשע"ו 95
קיץ תשע"ז 73 ציון בחינה מגן 88 78 סופי
הסופי שלך יהיה 84
שואל השאלה:
אבל אני בעצמי עכשיו עשיתי ממוצע של 78 ו-95 ויצא לי 86.5 אז לא הבנצי למה 84
כי לא עושים את זה ככה..
המגן 88X0.3=26.4 ואז הציון בגרות 73X0.7=51.1 זה יוצא הציון הסופי 78 ואז עושים 78X0.7=54.6 ואז הציון של שנה שעברה 95X0.3=28.5 מחברים אותם יוצא 84