8 תשובות
אצלנו מעל 90
ממוצע 90 ומעלה
מעל 90
אנונימי
מעל 90 גם אצלנו. ומב"ר וכל אלה מעל 85
אצלנו הצטיינות זה 90-94 והצטיינות יתרה 95-100
אנונימי
תעודת הערכה על הישגיים לימודיים: מעל 90.
הצטיינות כיתתית: 95+.