תשובה אחת
אנונימית אחת (:
אני ובתי חפשנו, חלק ממה שמצאנו אני מצרפת לך, מקווה שיעזור לך ועדיין לא מאוחר (: עדיין לא נואשנו ואנו ממשיכות לחפש...

---"פרי הלולים" - פרי שנאסף ונאכל בהילולים: פרי הדור ונאה
בהשאלה - תוצאות נאות מאוד.

---"פרי פרות" - פרות מן הפרות
בהשאלה - רווח מן הרווח.

---"דבש וחלב תחת לשונך"

---"באו זקופים כשעורים והלכו נמוכים כעדשים"
התחילו בדרישות גבוהות, ולבסוף יצאו בלא כלום.

---"המן הגורן או מן היקב"
האם יש מקור שממנו אוכל לספק את המבוקש?

---"ארץ זבת חלב ודבש"