2 תשובות
"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך."

"איזהו מכובד? המכבד את הבריות."

"כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו."
"איזהו מכובד-המכבד את הבריות"
"כבד את אביך ואת אימך"
"דרך ארץ קדמה לתורה"
"מי שרץ אחרי הכבוד-הכבוד בורח ממנו"
"בשביל כבוד צריך לעבוד"
מקווה שעזרתי שבוע טוב:-)