3 תשובות
איזהו מכובד המכבד את הבריות (?)
יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך
משפט שאני באופן אישי ממש מסכים איתו
"כבוד ללא עוצמה הוא אבן המצבה של שאפתנותנו"
-מוריס דרואון.
תן כבוד ותקבל כבוד

קילומטר של כסף לא משיג סנטימטר של כבוד