2 תשובות
איזהו מכובד המכבד את הבריות (?)
יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך
תן כבוד ותקבל כבוד

קילומטר של כסף לא משיג סנטימטר של כבוד