6 תשובות
ראש גדול
על ראש הגנב בוער הכובע
ראש כרוב
ראש על הכפתיים
איבד את ראשו
תהיה לראש ולא לזנב
ראש לשועלים זנב לאריות
על ראש הגנב בוער הכובע
טמן את ראשו בחול
ראש על הכתפיים
ראש השנה
ראש בראש
ראש גדול - כינוי למי שמתעניין בבעיות נרחבות
ראש גשר - נקודת אחיזה לצורך התקדמות
ראש חץ - הערכות בצורת חץ
ראש חוצות - מקום פומבי
ראש על הכתפיים - כינוי לאדם פיקח
ראש פתוח - כינוי לאדם המוכן לקבל רעיונות חדשים
ראש פינה - הדבר העיקרי
בראש אחד - בעלי אותן דעות
דמו בראשו - הוא אחראי לתוצאות
אבל וחפוי ראש - מבויש, מדוכא, עצוב
יוצא וידיו על ראשו - נוחל כשלון, אכזבה
ניקוי ראש - לקיחת מנוחה כדי להשתחרר מהכול ולהתאוורר
עומד על הראש - עושה מאמצים רבים ללא הצלחה יתרה
קלות ראש - זלזול, חוסר רצינות
שובר את הראש - מתאמץ למצוא פתרון
כובד ראש - רצינות, ריכוז
כמו חור בראש - משל לדבר שאין בו צורך
ראשו ורובו
ראש קטן - כינויי לאדם שמתעניין אך ורק בדברים שבסביבתו
ראשו בעננים -
בראש גלוי - ללא כיסוי ראש-בלי להסתיר דבר
טרדה-בלבול מוח
חש בראשו - כאב ראש
נפל על הראש - נוהג בחוסר היגיון
אבד את ראשו - התבלבל
קבל על הראש - נינזף
עושה חור בראש -
יצא לי מן הראש - שכחתי-הדבר פרח מזכרוני,
למעלה מהראש - הרבה מאוד,
בראש וראשונה
טמן ראשו בחול