תשובה אחת
הליכה זה 5-6.5 ריצה זה כבר 10+
באותו הנושא: