3 תשובות
לעלות פירושו לעלות בעצמך. להעלות פירושו להעלות דבר אחר.
שואל השאלה:

אז מה ההבדל בין
לעלות במשקל
לבין
להעלות במשקל
?
אנונימי
לעלות = מהמילה עליה, למשל לעלות במדרגות
להעלות= למשל: להעלות שיר חדש