תשובה אחת
• מספר האטומים שמרכיבים את היסוד:
- מספר אטומי של החמצן הוא 8.
- מספר האטומי של ההליום הוא 2.
• מצב הצבירה של היסודות: (קריטריון שיכול להיות בין הבדל של יסודות אחרים)
- מצב הצבירה של הליום בטמפ' החדר הוא גז.
- מצב צבירה בטמפ' החדר של חמצן הוא גז.
• סוג האטומים שמרכיבים את היסוד:
- מולקולת החמצן המורכבת משני אטומי חמצן קשורים, נסמן O2.
- בתנאי לחץ וטמפרטורה רגילים הליום קיים רק כמולקולה חד־אטומית במצב צבירה גז.