תשובה אחת
הם מאזכרים שונים אם אני לא טועה
זו וזאת הם מאזכר רומז
אבל אני לא זוכרת איזה מאזכר זה אלה ואלו