תשובה אחת
Ek = 1/2 *4*20^2
Ek = 800 J
באותו הנושא: