תשובה אחת
( (משקל כפול מהירות) בריבוע ) חלקי 2
באותו הנושא: