8 תשובות
כן, כל עוד זה מרגיש לך בסדר.
אם את מרגישה בנוח אם זה.. זה בסדר גמור.
כן אתם בגדר הגיל וההפרש גילאים הנורמטיבי ושניכם סבור להניח מסכימים לזה ולכן הכל כשורה חוקי ומוסרי
בוודאי.