7 תשובות
בחצי שנה יש 6 חודשים.
בשנה יש 12 חודשים.
בחצי שנה יש 6 חודשים
בשנה יש 12 חודשים
בשנה 12 חודשים, במחצית 6.
בחצי שנה יש 6 חודשים ובשנה יש 12 חודשים.
יש 6 חודשיים בחצי שנה ו12 חודשיים בשנה
6 חודשים בחצי שנה, ו12 חודשים בשנה
בשנה 12, אז בחצי שנה מן הסתם 6