7 תשובות
6 חודשים.
6 חודשים...
שש חודשים:)
שישה חודשים.
12 חודשי השנה לחלק ל - 2.
עם בשנה 12 חודשים אז זה ברור שאת צריכה לחלק את זה לחצי זאת אומרת לחלק ל2 וזה אומר שזה 6 חודשים
שישה חודשים כי יש בשנה 12 חודשים ואת צריכה חצי שזה 6