תשובה אחת
אם זה ממש דחוף ומפריע לך יש התרה ביום שישי