4 תשובות
רבים מתבלבלים עם שלושת השבועות, למעשה שאיסור ללכת לים קיים רק בשלושת השבועות מפני שזה הוא המועד לפורענות ואסור לעשות שום דבר שיש בו סכנה יתירה. לכן בספירת העומר מותר.
שלום
מותר ללכת בכיף
מותר בהחלט.
האיסור ללכת לים זה מפני הסכנה בשלושת השבועות. (בין י"ז בתמוז לט' באב)
בס"ד

מותר לשחות בספירת העומר המתחילה בליל שני של פסח ועד שבועות, לעניין האיסורים לספרדים עד ל"ד לעומר ויש מחמירים עד שבועות.
ומה האיסורים.

א. נוהגים שלא לשאת אישה
ב. נישואין - נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל''ג לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא.
ג. לא מברכים ברכת שהחיינו.
ד. ברכת שהחיינו על בגדים - אין ליקנות בגדים חדשים בתוך ימי העומר ורק לכבוד שבת ובשבת אפשר להקל ולברך ברכת שהחיינו.
ה. שמיעת מוזיקה- אין שומעים מוזיקה מכלי שיר או מקלטות או דיסקים ושאר אמצעי נגינה.
ו. המנהג שלא להסתפר עד ל''ג לעומר.

כל טוב רפאל.