7 תשובות
יש הלכה המתירה ולרוב הדעות אין עם זה בעיה. גם בראש חודש אייר מותר.
יום העצמאות, אינו חג מן התורה ולכן אין התר מי שמתירים הם חובשי הכיפות הסרוגות, שמייחסים ליום זה כיום חג...
לא אסור להתגלח תלוי מאיזה עדה אתה.
אנונימי
זה ברור שהשאלה מתחילה רק למי שנוהג ביום העצמאות כיום חג ושמחה, ולכן אומר בו הלל (בלי ברכה), לא אומר תחנון, ועורך בו סעודת חג, (ולובש בו בגדי חג)

ורק אחרי כל הנ''ל שהיחס הוא כיום חג מתחיל דיון האם גם מותר להתגלח בו.

ובזה הרי שלפי רוב גדולי הפוסקים לא התירו את הדבר אך ישנה דעת יחידים להקל בזה (אבל רק למי שנוהג ביום העצמאות כיום חג)
אסור אסור אסור.
זאת אחת מהבעיות הכי חמורות בציונות הדתית, שקובעים חגים חדשים ומשנים על פיהם את ההלכה.
יום העצמאות אינו חג, וודאי שלא על פי ההלכה היהודית. ספירת העומר לעומת זאת זה מועד יהודי, וכיוון שבהלכה היהודית כתוב שאסור להתגלח בספירת העומר, אז פשוט אסור. גם אם זה יום העצמאות.
הלב נקרע לראות יהודים טובים ותמימים שעוברים על איסור מחוסר ידיעה. ואחר כך אומרים שאנחנו בתחילת הגאולה..
זה פשוט עצוב.
Chen
אסור להתגלח ולהסתפר ביום העצמאות, גם לקרוא הלל עם ברכה אסור.
אנונימי