3 תשובות
זויות הבסיס שוות
שואל השאלה:
אבל צריך גם זוג צלעות נגדיות מקבילות, וזוג שני של צלעות נגדיות לא מקבילות.. לא?
אנונימית
קודם כל להוכיח טרפז, זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות מקבילות. אחר כך להוכיח זויות בסיס שוות או אלכסונים שווים.