תשובה אחת
לא הבנתי את השאלה שלחי לי הודעה אני יסביר לך