תשובה אחת
קיר זה זין (אבר המין הזכרי)
מופתי זה חינם.