5 תשובות
45
45
בחודש יש 30 ימים ו-30 לחלק לשתיים זה 15
אז 30+15=45 לכן יש 45 ימים בחודש וחצי 3: