4 תשובות
4 שבועות, 12 חודשים. ו-365 ימים בשנה.
4 שבועות בחודש. 12 חודשים בשנה... ו365 ימים בשנה XD

אחח טלוויזיה עושה פלאים ;-)
בשנה יש
12 חודשים
365 ימים
בערך 52 שבועות
8640 שעות
518400 דקות
31104000 שניות
( הכול בערך )