תשובה אחת
30*8 זה 240 ימים
240:7 זה 34 שבועות בערך
240*24 זה 5760 שעות
5760*60 זה 345600 דקות
345600*60 זה 20736000
אין בעד מה