7 תשובות
אם במרובע יש 3 זוויות ישרות אז המרובע הוא מלבן.
לפי הנתונים האלה, אפשר רק לומר שהוא מלבן.
ריבוע
אנונימי
שואל השאלה:
ו ישר המאונך לאחד משני ישרים מקבילים?
ישר המאונך לאחד משני ישרים מקבילים מאונך גם לישר השני (?)
אנונימית