תשובה אחת
כתיבה יפה ומעבירה את המסר, אבל הייתי משנה כמה דברים בניסוח. למשל, על פי חוקי האקדמיה, יש לשים נקודה אחת או שלוש ואת שמת שתיים. חוץ מכך, כתבת "אתה היית", אם אין צורך להדגיש שזה היה דווקא הוא ולא אחר, אפשר לכתוב רק "היית".