5 תשובות
ביקורת שיש בה תועלת כי היא גורמת לבן אדם לשנות דברים שאינם טובים אצלו זוהי ביקורת בונה לפעמים אפשר לבקר אדם סתם ללא תועלה זו אינה ביקורת בונה
אין כז\ה דבר ביקורת בונה
ביקורת לעולם הורסת
יש דרכים אחרות כגון הארות כדי לבנות
כזו שנועדה לתקן בלי לפגוע ולהעליב את המבוקר.
והוא ילמד ויפיק תועלת, להבא.
זוהי ביקורת שעוזרת המון כדי לתקן טעויות שאנשים עושים
זוהי ביקורת שבאה כדי לתרום ובאמת לעזור לשני לשפר משהו מתוך מקום אמיתי של חברות (ולא ציני)
כך שאם האדם השני ישכיל לעשות כן אז זה יקדם אותו