תשובה אחת
אני כאן לדבר אם תרצי זה יכל לעשות טוב לשמינו