3 תשובות
שואל השאלה:
רגע אז יפסלו לי את הבגרות או את ציון ההגשה? כאילו מה יהיה הציון הסופי שלי?
ברור שמגישים על נכשל!
אם הגישו אותך על 55 נגיד וקיבלת 80 אז יפסלו לך את הבגרות
כי אם עוקפים את ה-20 נקודות הפרש שצריך להיות בין הציון המגן לבחינה זא פוסלים את הבגרות
לא מגישים על נכשל.