2 תשובות
ממוצע של הציונים האלו ואולי תוספת של המורה בכמה נקודות על התנהגות בשיעורים והכנת עבודות ושיעורים...
זה תלוי רק במורה