2 תשובות
אינני יודע אם השיטה השתנה אך לפי מה שאני יודע היא נראית כך:

801 שווה 25% לכן 70x0.25=17.50

802 שווה 35% לכן 67x0.35=23.45

803 שווה 40% לכן 29x0.40=11.60

17.50 + 23.45 + 11.60 = 52.55. בעיגול כלפי מעלה יוצא שקיבלת 53.

ממליץ לברר עם מורתך למתמטיקה מהי שיטת החישוב הנוכחית.
נראלי בין 40 ל 50 ככה