7 תשובות
כן
כן זה לא מפריע.
כן זה לא מפריע בכלל.

אני קראתי שלא כי זה מכביד על הנשימה ופוגע בבריאות