10 תשובות
לרוב 14, יש מכונים שמאפשרים גם מגילאים צעירים יותר
אני לא בטוח אבל נראלי 14 או 16
תלוי איזה אבל ברוב זה מגיל 14
ברוב מכוני הכושר מגיל 14
יש גם שנותנים מגיל 13
מגיל 14
נראה לי 14...
14
Aro