2 תשובות
דברים בשם אומרם. הוציא שם רע. בעזרת השם.
הוא היה שם והיא הייתה פה מה יצא? שמפו!