12 תשובות
צהריים
צהריים
בצהריים
צהריים
צהריים
בצהרים
למרות שכבר מלא כתבו... צהריים!
צהריים
צהריים
AM בוקר
PM צהריים
צהריים
2 בצהריים, לפעם הבאה
AM זה מ12 בלילה עד 12 ביום
PM זה מ12 ביום עד 12 בלילה