6 תשובות
לקנא:)
לקנא - כמו למלא
לקנא
לקנא
לקנא (-;