3 תשובות
לא אומרים לא לקנות ולא לקנאות.
אומרים לקנא
אנונימי
אומרים הוא מקנא בי, היא מקנאה בי