8 תשובות
לקנא
לקנא.
לקנא
מותר לי לקנא.
לקנא
לקנא
לקנא (כמו שאומרים למלא ולא למלא...) בהצלחה:).