4 תשובות
לקנא.
קנאות זה השם של הפעולה.
תלוי בהרכב שאר המשפט... נראה לי יותר מתאים "גורמת לקנאה"
(גורמת. להרגשת הקנאה)