13 תשובות
סכום זוויות הבסיס או כל אחת? כי זה לא הגיוני.
סכום זוויות הבסיס= לזווית הראש.
שואל השאלה:
כל אחת
אנונימית
28.562
אנונימי
שואל השאלה:
אני צריכה את הדרך
אנונימית
היקף: 28.562
שטח: 36.395
אנונימי
נוצרים לך שני משולשים ישרי זווית זהים, תשתמשי ב Sin / Cos/ Tan
בשביל לחשב את שאר הדברים
שואל השאלה:
אני צריכה את כל הדרך ולא תשובות סופיות
אנונימית
כמו שאמרתי:
"נוצרים לך שני משולשים ישרי זווית זהים, תשתמשי ב Sin / Cos/ Tan
בשביל לחשב את שאר הדברים"
שואל השאלה:
ניסיתי אבל אני לא יודעת באיזו נוסחא להשתמש
אנונימית
נניח וA זה זווית הראש של המשולש שווה שוקיים -
זווית B וזווית C שוות ל70 מעלות
נעביר אנך לBC ונסמן אותו ב H
AH אנך לBC
יש לך שני משולשים ישר זווית שווים ABH ו ACH
נגיד נסתכל על משולש ABH
Sin 70 = AH/AB
(Sin משהו שווה מול חלקי היתר)
Sin 70 = 10/AB
ואז אפשר לעשות פיתגורס או Cos 70 או Sin 20 כדי לחשב את BH
טעיתי Tan 70- בחלק של או פיתגורס או Sin או...
שואל השאלה:
אז לא הבנתי
אנונימי