3 תשובות
פיתגורס עם שוק וחצי בסיס
פיטגורס יתר בריבוע פחות ניצב בריבוע שווה לתוצאה בשורש.
משפט פיתגורס או ע"י טריגו (סינוס, קוסינוס, טנגנס).