תשובה אחת
הגדרות > שיחה > דחיית שיחה אוטומטית > רשימת דחייה אוטומטית > הוספה.

פה בצד יש לך ריבוע קטן ואפשר לבחור ב"מספר" או ב"אנשי קשר".

המשך יום נעים לכולם (: