2 תשובות
תורידי תאפליקציה call block
תפריט
הגדרות
שיחה
דחיית שיחה אוטומטית
רשימת דחייה אוטומטית
הוספה
ופה את רושמת את המספר שאת רוצה לחסום