2 תשובות
באנשי קשר תבחר אותו > חסום
הוא פשוט צריך לעשות קידומת של #31# ואז זה שאתה חסמתה אותו לא עוזר