תשובה אחת
עושים דחיה אוטומאטית מכניסים לרשימה את המספר שאתה לא מעוניין שיתקשר מסמן עליו וי ועושה שמור (בפלאפון שלי לפחות)