תשובה אחת
אם אתה לא יכול למצוא אז כנראה שאין מצטער