תשובה אחת
שחרור מהצבא ממש לא, אבל כן דחיית הגיוס עד שאת עולה למשקל תקין
אנונימית