תשובה אחת
כן. אם לא תתן להם סיבה, אז איך הם יוכלו לנסות לעזור לך?