2 תשובות
מניסיון סיכוי נמוך אם אין סיבה קיצונית הצבא לא שד לדחות גיוס
אם באמת יש לך סיבה מוצדקת אני מאמין שיבואו לקראתך
באותו הנושא: