5 תשובות
התרגיל הוא כזה:
x+2x=27
3x=27
x=9
המספרים הם:
x=9
2x=18
נסמן את המספרים כx וy.
נאמר כי מספר אחד קטן פי 2 מהמספר השני 2x=y (המספר הקטן יותר הוא x מכיוון שיש להכפילו ב2 כדי שיהיה שווה לy).
עוד נאמר כי סכום שני המספרים הוא 27, x+y=27.
נוצרו לנו שתי משוואות:
1) 2x=y
2) x+y=27
נבודד את y במשוואה השניה ונציב במשוואה הראשונה כך ש:
2x=27-x
נפתור:
3x=27
נחלק ב3:
x=9
נחזור ונציב את הx שקיבלנו באחת המשוואות (לצורך העניין השנייה):
27 =9+y
נעביר אגפים:
y=18

המספרים הם 9 ו-18
^ ^
2x+x=27
3x=27
x=9
9*2=18
אז המספר הקטן הוא 9
והמספר הגדול פי 2 הוא 18
x+2x=27
3x=27
x=9
2x=18
המספרים הם 9 ו18.
18,9
באותו הנושא: